0887 68 65 65 | info@okollakepark.bg

| |

Възможност за допълнителна сигурност и защита чрез изграждане на частен бункер

Индивидуалното проектиране на къща в OKOL Lake Park дава възможност на всеки да изгради мечтания си дом в пълно съответствие с представата си за комфорт на обитаване. В отговор на потребността за допълнителна сигурност и защита, в OKOL Lake Park е възможно и изграждането на частен бункер в основите на къщата. Проектът и реализацията се осъществяват съвместно с първата компания в България, специализирана в проектиране и изграждане на частни бункери, BUNKER BG.