0887 68 65 65 | info@okollakepark.bg

| |

Одобреният и влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) е една от най-предизвикателните стъпки в реализацията на проекта

За инвеститорите в OKOL Lake Park да направиш нещо стойностно означава то да бъде напълно законно.
Подробният устройствен план е дело на „Маркан Проект“ ООД.

Той предвижда жилищните зони да са с ниска височина, плътност и коефициент на интензивност на застрояването, с които да осигурят необходимия комфорт и свобода на жителите.

Чрез ПУП се урегулират балансът на територията, комуникационно – транспортните връзки, електрозахранването, водоснабдяването и канализацията.
На 30.08.2017г. подробният устройствен план на ОКОЛ Лейк Парк е одобрен с Решение № 1006 по Протокол № 28/22.06.2017г. на Общинския съвет Самоко, обявен в ДВ, бр. 61/28.07.2017г.