РАБОТИ ПРИ НАС

Кариери

„Маркан Холдинг“ АД е българско холдингово дружество. Основните му инвестиции са в областта на строителството, недвижимите имоти и хотелиерството. Собственост на компанията са Хотел Новотел София, престижното интернационално училище Американо-английска академия и редица други участия в около 20 дъщерни дружества. Ключово звено в структурите на холдинга е основаната през 1993 г. „Маркан“ ЕООД – един от лидерите в строителния бранш у нас.
Голф ОКОЛ ЕАД е част от групата на Маркан Холдинг АД и е създадена през 2014 г. Компанията е със специално предназначение – проектово развитие и изграждане на най-голямата в България Golf & Residential общност – OKOL Lake Park.
OKOL Lake Park е дългосрочен проект (10-15 години), който обхваща площ от 3000 дка и е място за активен живот и почивка.

Проектът обединява в себе си Международно шампионатно голф игрище, 5* Pullman OKOL Golf Resort & SPA Hotel, център с всички необходими удобства за целогодишно обитаване, жилищни зони (около 650 самостоятелни къщи) с ваканционни имоти и семейни жилища по индивидуален проект.

Ако желаете да бъдете част от най-вълнуващия проект в България, да растете, да се развивате и да се присъедините към екипа, създаден изцяло за изграждането на OKOL Lake Park, изпратете Вашата автобиография с актуална снимка.

OKOL LAKE PARK
РАЗШИРЯВА СВОЯ ЕКИП И ТЪРСИ

Технически ръководител – склад и механизация

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Организира и контролира приемането, подреждането и съхранението на строителни материали и изделия;

Контролира количеството и комплектността на постъпващите на обекта/склада материали и съответствието им с придружителните документи;

Организира вътрешно-обектов транспорт до всеки подобект;

Организира товарно-разтоварни дейности;

Наблюдава количествата на продуктите и сигнализира при необходимост от зареждане;

Отговаря за правилното съхраняване на материали;

Проверка и контрол на документацията, съпровождаща стоките и материалите;

Въвежда стоката в складова програма и обработва на документи, свързани с транспорт.

ИЗИСКВАНИЯ:

Професионален опит в строителството като технически ръководител или в складовата дейност – 3+ години;

Компютърна грамотност – разчитане на чертежи и познаване на строителни материали и документация;

Свидетелство за управление на МПС;

Способност за работа в екип, отлично взаимодействие с колегите от всички отдели.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Проектант – Конструктор

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Разработва самостоятелно част „Строително-конструктивна“ към технически и работни проекти;

Изготвя на количествени сметки;

Отговаря за верността на изготвените планове и спецификации;

Отговаря за качеството на разработените детайли;

Участва в работни срещи и авторски надзор на проектираните обекти.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше образование – направление Строителство на сгради и съоръжания;

Пълна проектантска правоспособност;

Компютърна грамотност AutoCAD, Revit и MS Office;

Отлично познаване на процеса на проектиране, на действащата в България нормативна уредба, както и на строителните практики, материали и технологии в България и чужбина;

Познаване на Еврокод;

Опит на подобна позиция 5+ години.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Проектант част Електро

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Проектиране на сградни инсталации по част Електро.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше образование – електроинженер;

Пълна проектантска правоспособност;

Опит – 5+ години;

Компютърна грамотност: AutoCAD, Revit /счита се за предимство/.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Проектант ОВиК

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Проектиране на сградни инсталации по част ОВиК.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше образование;

Пълна проектантска правоспособност;

Опит – 5+ години;

Компютърна грамотност: AutoCAD, Revit /счита се за предимство/.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Проектов инженер – Архитектура и Строителство

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Изготвяне и проследяване на графици за проектиране и строителство;

Инвеститорски контрол на строителната площадка за качество и срок на извършваните работи;

Структуриране последователността на изпълнение на отделните довършителни работи;

Регистриране на ежедневното състояние на извършените СМР с водене на детайлна отчетност на същите вкл. снимков материал и изготвяне на доклади;

Непрестанна координация с експертния персонал и ръководителя на проекта;

Непрестанно информиране за хода на СМР.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше образование в сферата на строителството – направления Строителство на сгради и съоръжения и Архитектура;

Опит като проектант, архитект или технически ръководител поне една година;

Опит при изграждането и изпълнението на строителни обекти (предимство);

Опит при регистриране и отчитане на СМР, включително остойностяване и производствено технически проверки (предимство);

Компютърна грамотност AutoCAD и MS Office;

Шофьорска книжка.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Personal Assistant to General Manager of Pullman Okol Golf Resort & Spa

YOUR EXPERIENCE AND SKILLS INCLUDE:

Diploma education;

Minimum 2 years of secretarial experience with at least 1 years serving the senior management level;

Excellent reading, writing and oral proficiency in English language;

Good working knowledge of MS Excel, Word, & PowerPoint;

Good communication and customer contact skills;

Service oriented with an eye for details;

Ability to work effectively and contribute in a team;

Self-motivated and energetic;

Well-presented and professionally groomed at all times;

WHAT YOU WILL BE DOING:

Manage the General Manager’s diary to co-ordinate meetings/appointments, and to ensure smooth running of such meetings;

Screen/handle telephone calls, appointments, mails and emails and take action accordingly;

Take minutes at the Executive Committee Meeting;

Coordinate and communicate with various departments and all levels of staff on matters directed by the General Manager;

Prepare and manage correspondences with internal and external parties for General Manager’s signature;

Attend to requests from divisional, corporate or owners offices and facilitate it accordingly;

Attend to residents/patrons’ special requests or complaints that are directed to the General Manager;

Co-ordinate travel arrangements in a highly efficient manner and prepare detailed travel file accordingly;

Ensure approval forms are prepared for the General Manager for signature and approval of the Vice President, Operations, e.g. leave application forms, travel approval forms, expense claims reports, etc.

WHAT IS IN IT FOR YOU:

Employee benefit card offering discounted rates in Accor worldwide;

Develop your talent through learning programs by Academy Accor;

Opportunity to grow within your property and across the world;

Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21;

Attractive remuneration package;

Referral programme;

Multisport Card;

КАНДИДАТСТВАЙ

Технически ръководител – Груби строежи

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Организира цялостната дейност по изпълнението на СМР, планира седмични и дневни задачи на участниците на строителната площадка – контролира и координира изпълнението;

Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация;

Участва при съставянето на актове и протоколи по време на строителството;

Отговаря, организира и контролира спазването на поставените срокове в строителния график;

Изготвя заявки за необходими материали и нужди за дейността на обекта;

Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество и отчита изпълнението на строителството;

Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше техническо образование;

Опит на подобна длъжност – 5+ години;

Компютърна грамотност: AutoCAD, MS Office.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Монтажник - Вентилируеми Фасади

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Извършва монтаж на фасади, спазвайки технологичните правила и изисквания за качество;

Грижи се за наличността на необходимите за монтажите материали и инструменти.

ИЗИСКВАНИЯ:

Опит в монтирането на фасади – 1+ години.

Предлагаме:

Постоянен трудов договор;

Дългосрочна заетост;

Осигурено работно облекло и инструменти;

Осигурен транспорт до обекта и обратно.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Монтажник на ВиК системи

ПРЕДЛАГАМЕ:

Дългосрочна заетост;

Постоянен трудов договор;

Осигуровки на реална заплата;

Платен годишен отпуск;

Осигурен транспорт до обекта от София, Самоков и района;

Осигурени лични предпазни средства и работно облекло.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Изграждане на външни ВиК инсталации;

Изграждане на вътрешни ВиК инсталации;

Ремонт и поддръжка на съществуващи ВиК инсталации.

ИЗИСКВАНИЯ:

Завършено средно образувание;

Опит при изграждането на ВиК инсталации.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Багерист

ПРЕДЛАГАМЕ:

Постоянен трудов договор;

Осигуровки на реална заплата;

Работно време от понеделник до петък

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Извършва подготвителни работи при изграждане на съответните обекти;

Изпълнява изкопни и насипни работи;

Познава правилата за работа при различните видове почви.

ИЗИСКВАНИЯ:

Образование – средно;

Документ за квалификация;

Опит на подобна позиция се счита за предимство.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Не откривате подходяща позиция за Вас?

Изпратете ни Вашата отворена кандидатура и при подходяща свободна работна позиция, отговаряща на Вашите способности, ние ще се сврържем с Вас.

Изпрати ни CV

КандидатствайВсички документи ще бъдат обработвани съгласно изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Маркан Холдинг АД събира и обработва Вашите лични данни (Имена, електронен адрес и други данни, в зависимост от въведената информация), предоставени чрез тази форма, с цел извършване на администриране на вашата кандидатура и идентифицирането Ви.