РАБОТИ ПРИ НАС

Кариери

„Маркан Холдинг“ АД е българско холдингово дружество. Основните му инвестиции са в областта на строителството, недвижимите имоти и хотелиерството. Собственост на компанията са Хотел Новотел София, престижното интернационално училище Американо-английска академия и редица други участия в около 20 дъщерни дружества. Ключово звено в структурите на холдинга е основаната през 1993 г. „Маркан“ ЕООД – един от лидерите в строителния бранш у нас.
Голф ОКОЛ ЕАД е част от групата на Маркан Холдинг АД и е създадена през 2014 г. Компанията е със специално предназначение – проектово развитие и изграждане на най-голямата в България Golf & Residential общност – OKOL Lake Park.
OKOL Lake Park е дългосрочен проект (10-15 години), който обхваща площ от 3000 дка и е място за активен живот и почивка.

Проектът обединява в себе си Международно шампионатно голф игрище, 5* Pullman OKOL Golf Resort & SPA Hotel, център с всички необходими удобства за целогодишно обитаване, жилищни зони (около 650 самостоятелни къщи) с ваканционни имоти и семейни жилища по индивидуален проект.

Ако желаете да бъдете част от най-вълнуващия проект в България, да растете, да се развивате и да се присъедините към екипа, създаден изцяло за изграждането на OKOL Lake Park, изпратете Вашата автобиография с актуална снимка.

OKOL LAKE PARK
РАЗШИРЯВА СВОЯ ЕКИП И ТЪРСИ

Технически ръководител

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Упражнява контрол на строителната площадка;

Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора;

Контролира качеството на строител но монтажните работи, извършвани на обекта;

Приема извършената робота по количество и качество, отчита изпълнението на строителството.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше техническо образование в строителния сектор;

Опит в подобна позиция в строителството – 2+ години;

Компютърна грамотност –AutoCAD, MS Project и MS Office; Revit се счита за предимство;

Свидетелство за управление на МПС

ПРЕДЛАГАМЕ:

Допълнителни социални стимули – Финансов бонус за раждане на дете, бонус „Препоръчан колега“

Постоянен трудов договор;

Осигуровки на реална заплата.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Tехнически ръководител оВиК инсталации

ПРЕДЛАГАМЕ:

Допълнителни социални стимули – Финансов бонус за раждане на дете, бонус „Препоръчан колега“

Постоянен трудов договор;

Осигуровки на реална заплата.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните работи по обем, време и качество като дава постоянни указания;

Отговаря за спазването на поставените в графика срокове;

Своевременно проследяване и корекция при нужда на извършваните СМР;

Организира работата на екипите по монтаж, координира доставката на необходимите материали;

Приема извършената робота по количество и качество, отчита изпълнението на строителството.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше техническо образование;

Опит в подобна позиция в строителството – 2+ години;

Компютърна грамотност –AutoCAD, MS Project и MS Office;

Свидетелство за управление на МПС.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър, община Самоков.
Ако желаете да бъдете част от най-вълнуващия проект в България, да растете и да се развивате, изпратете Вашата автобиография на info@okollakepark.bg

КАНДИДАТСТВАЙ

Интериорен дизайнер - концептуална фаза

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Проектиране на концептуални разработки на жилищен и обществен интериор;

Изготвяне на 3D визуализации в концептуална фаза;

Изготвяне на презентации и работа с клиенти;

Комуникира активно с клиенти.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше образование;

Опит в проектирането на концептуални разработки;

Компютърна грамотност – Autodesk Revit, Blender, Adobe Photoshop, MS Office;

Силни креативни и комуникативни умения.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Superintendent

YOUR MAIN DUTIES INCLUDE:

To keep and maintain our Championship Golf Course to the very high standard that is expected. This will include – mowing of greens tees and all mown areas, setting machines on cut, irrigating turf, fertilising, changing holes, strimming, carrying out renovations of the greens and tees;

To ensure that all gardening and grounds related equipment and machinery is secure at all times;

To keep all gardening and grounds related storage areas clean and tidy and where relevant in good working order;

Ensure vehicles, equipment and tools used by yourself and the grounds team members are regularly cleaned and maintained in accordance with routine operating requirements to ensure optimum efficiency;

Take the necessary action to ensure that our standards are not compromised and to manage upwards on all actions that require authorisation / expenditure / investment;

Operate and maintain irrigation systems to ensure proper watering of plants;

Operating and maintaining machinery and tools.

ABOUT YOU – KEY SKILLS AND EXPERIENCE

Previous Greenkeeping experience, working in a similar role;

Good knowledge and experience of Golf Course / Greenkeeping;

Adaptable with the ability to turn your hand to a wide range of varying tasks and duties;

Must have the ability to work on your own, without supervision and as part of a small team;

Capability of using relevant machinery, including ride on mowers;

Full driving licence.

WE OFFER

Competitive salary;

Company car, phone and laptop;

Possibility of long-term professional development and stability;

Additional social incentives – Financial bonus for the birth of a child, „Referred employee“ bonus, Multisport card, annual medical examinations and free parking;

Work in dynamic and friendly atmosphere.

Location

If you wish to be part of one of the most exiting projects, to grow and develop please send you CV to info@okollakepark.bg
Only approved candidates will be invited for an interview.

APPLY NOW

Оперативен счетоводител и ТРЗ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Изготвя всички документи относно трудовите правоотношения във фирмата;

Организира и води обработването на документите на персонала;

Отговаря за точно и своевременно изчисление на трудовите и извънтрудовите възнаграждения и свързаните с тях осигуровки и данъци;

Изготвя справки, служебни бележки и други документи, свързани със служителите;

Отговаря за спазване на сроковете, съгласно Българското законодателство, свързани с трудовите правоотношения и счетоводната отчетност;

Изготвя и подава отчети, уведомления и декларации към НАП, НСИ и НОИ;

Осчетоводява първични и вторични счетоводни документи в специализиран софтуер;

Осчетоводява движението по разплащателните сметки на дружеството.

ИЗИСКВАНИЯ:

Опит на подобна позиция – 2+ години;

Висше икономическо образование;

Отлични компютърни умения.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Допълнителни социални стимули – Финансов бонус за раждане на дете, бонус „Препоръчан служител“, карта Multisport, безплатен паркинг и годишни медицински прегледи;

Възможност за дългосрочно професионално развитие и стабилност

Работа в динамична и приятелска атмосфера.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър, община Самоков.
Ако желаете да бъдете част от най-вълнуващия проект в България, да растете и да се развивате, изпратете Вашата автобиография.
Предлагаме атрактивно възнаграждение, постоянен трудов договор към Голф ОКОЛ ЕАД.
Всички документи ще бъдат обработвани съгласно изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

КАНДИДАТСТВАЙ

Проектант част Електро

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Проектиране на сградни инсталации по част Електро.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше образование – електроинженер;

Пълна проектантска правоспособност;

Опит – 5+ години;

Компютърна грамотност: AutoCAD, Revit /счита се за предимство/.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Проектант ОВиК

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Проектиране на сградни инсталации по част ОВиК.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше образование;

Пълна проектантска правоспособност;

Опит – 5+ години;

Компютърна грамотност: AutoCAD, Revit /счита се за предимство/.

Локация:

Офисът ни се намира в гр. София, обектът OKOL Lake Park е разположен в землището на с. Горни Окол, в района на яз.Искър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Не откривате подходяща позиция за Вас?

Изпратете ни Вашата отворена кандидатура и при подходяща свободна работна позиция, отговаряща на Вашите способности, ние ще се сврържем с Вас.

Изпрати ни CV

КандидатствайВсички документи ще бъдат обработвани съгласно изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Маркан Холдинг АД събира и обработва Вашите лични данни (Имена, електронен адрес и други данни, в зависимост от въведената информация), предоставени чрез тази форма, с цел извършване на администриране на вашата кандидатура и идентифицирането Ви.