РАБОТИ ПРИ НАС

Кариери

„Маркан Холдинг“ АД е българско холдингово дружество. Основните му инвестиции са в областта на строителството, недвижимите имоти и хотелиерството. Собственост на компанията са Хотел Новотел София, престижното интернационално училище Американо-английска академия и редица други участия в около 20 дъщерни дружества. Ключово звено в структурите на холдинга е основаната през 1993 г. „Маркан“ ЕООД – един от лидерите в строителния бранш у нас.
Голф ОКОЛ ЕАД е част от групата на Маркан Холдинг АД и е създадена през 2014 г. Компанията е със специално предназначение – проектово развитие и изграждане на най-голямата в България Golf & Residential общност – OKOL Lake Park.
OKOL Lake Park е дългосрочен проект (10-15 години), който обхваща площ от 3000 дка и е място за активен живот и почивка.

Проектът обединява в себе си Международно шампионатно голф игрище, 5* Pullman OKOL Golf Resort & SPA Hotel, център с всички необходими удобства за целогодишно обитаване, жилищни зони (около 650 самостоятелни къщи) с ваканционни имоти и семейни жилища по индивидуален проект.

Ако желаете да бъдете част от най-вълнуващия проект в България, да растете, да се развивате и да се присъедините към екипа, създаден изцяло за изграждането на OKOL Lake Park, изпратете Вашата автобиография с актуална снимка.

OKOL LAKE PARK
РАЗШИРЯВА СВОЯ ЕКИП И ТЪРСИ

Асистент отдел Маркетинг и Продажби

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Обработва запитвания на клиенти по мейл и телефон, проследява обратната връзка по тях; организира и проследява срещи с клиенти;

Организира и извършва огледи на имоти в OKOL Lake Park;

Въвежда данни и поддържа бази данни и регистри на запитвания и клиенти;

Отговаря за поддържането на уеб сайтовете и профилите в социалните мрежи на фирмите, част от холдинга;

Участва в координацията на сътрудничество с партньорски организации;

Организира и участва в срещи с клиенти;

Следи за проявите на нелоялна конкуренция и информира ръководството за забелязаните случаи;

Изпълнява и други задължения, възложени от ръководството на дружеството, свързани с естеството на работата.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше образование;

Отлични комуникационни, презентационни, организационни и мултитаскинг умения;

Компютърна грамотност MS Office;

Владеене на английски език;

Шофьорска книжка – категория B.

КАНДИДАТСТВАЙ

Проектант – Конструктор

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Разработва самостоятелно част „Строително-конструктивна“ към технически и работни проекти;

Изготвя на количествени сметки;

Отговаря за верността на изготвените планове и спецификации;

Отговаря за качеството на разработените детайли;

Участва в работни срещи и авторски надзор на проектираните обекти;

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше образование – направление Строителство на сгради и съоръжания;

Пълна проектантска правоспособност;

Компютърна грамотност AutoCAD, Revit и MS Office;

Отлично познаване на процеса на проектиране, на действащата в България нормативна уредба, както и на строителните практики, материали и технологии в България и чужбина;

Познаване на Еврокод;

Опит на подобна позиция 5+ години;

Владеене на английски език (счита се за предимство);

КАНДИДАТСТВАЙ

Технически ръководител

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Познаване на проекта в детайли;

Подготвя графици на проекта в съответствие с основния график;

Координира доставчиците и подизпълнителите и гарантира, че те доставят качествени продукти и услуги по най-ефективен начин;

Планиране и контрол на ресурси (включително персонал);

Анализира, взима решения и предприема действия в променяща се и динамична среда;

Контролира спазването на фирмените стандарти за качество и безопасност на обекта;

Управлява техническа и финансова документация за строителната площадка;

Подпомага ръководителя на проекта със съответните технически и административни въпроси.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше техническо образование в строителния сектор;

Опит в подобна позиция в строителството – 2+ години;

Компютърна грамотност –AutoCAD, MS Project и MS Office;

Опит в подобна позиция в строителството – 5 години;

Знания по българските строителни правни въпроси;

Владеене на английски език (счита се за предимство);

Шофьорска книжка;

Способност за ефективна работа в динамична среда, планиране, определяне на приоритети и спазване на срокове.

КАНДИДАТСТВАЙ

Административен асистент

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Съдействие с набавянето и предоставянето на необходимите документи пред всички специализирани държавни органи и/или институции на територията на гр. София и гр. Самоков;

Съдействие с организацията на вътрешния документооборот;

Пряка работа с юрисконсулта на OKOL Lake;

Изпълнява и други задължения, възложени от ръководството на дружеството, свързани с естеството на работата.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше образование;

Отлични комуникационни, презентационни, организационни и мултитаскинг умения;

Компютърна грамотност MS Office;

Шофьорска книжка – категория B;

Владеене на английски език /счита се за предимство./

КАНДИДАТСТВАЙ

Проектов инженер – направление ОВиК, ВиК и Електро

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Изготвяне и проследяване на графици;

Инвеститорски контрол на подизпълнителите на строителната площадка;

Разработване на технология за изпълнение на отделните СМР по част ОВиК, ВиК и Електро;

Проверка на проектни количества и подготовка детайлна отчетност на същите вкл. снимков материал и изготвяне на доклади;

Непрестанна координация с експертния персонал и ръководителя на проекта;

Непрестанно информиране за хода на СМР.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше образование в сферата на строителството – направления ОВиК, ВиК и Електро;

Опит в областта на изграждането на ОВиК и ВиК инсталации поне една година;

Опит при изготвянето, обработката и подаването на документация, включително към държавни и общински институции и органи (предимство);

Опит при изграждането и изпълнението на строителни обекти (предимство);

Опит при регистриране и отчитане на СМР, включително остойностяване и производствено технически проверки (предимство);

Компютърна грамотност MS Office, AutoCAD;

Проектов ръководител – Архитектура и Строителство

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Познава проекта в детайли;

Ръководи, контролира и координира всички въпроси, свързани с проектирането и строителството на Проектовите елементи, с проектната документация на ПУП и с проектантските екипи на инвеститора, операторите и партньорите на Проекта;

Ръководи, контролира и координира комуникацията със съответните отговорни звена;

Отговаря за съгласуването и координирането на идейните, техническите и работни проекти;

Планира, организира, управлява и координира всички дейности по Проекта, за да бъдат изпълнение в съответствие със заложените срокове и средства;

Изготвя и проследява графици;

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше образование в сферата на строителството – направления Строителство на сгради и съоръжения и Архитектура;

Опит в ръководенето на големи проекти или група проекти;

Опит в съгласуване на проекти, цялостно администриране на проекти;

Опит в работата и комуникацията с държавни и общински институции;

Отлично познаване на нормативната база в областта на проектирането и строителството;

Компютърна грамотност AutoCAD и MS Office;

Владеене на английски език се счита за предимство;

Шофьорска книжка

КАНДИДАТСТВАЙ

Архитект

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Проектиране във всички фази на архитектурния проект – идейна, техническа и работна;

Координация и менажиране на инженерните специалности;

Проектиране съгласно договорените срокове на проекта;

Прилагане на основното съдържание на действащата нормативна уредба;

Авторски надзор;

Идентифициране на проблеми и предлагане на решения за визията и техническите проекти;

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше образование – направление Архитектура;

Опит – 4+ години;

Компютърна грамотност – Revit, AutoCad, MS Office;

Познаване на нормативната база в областта на проектирането;

Способност за поемане на отговорност и лична отчетност;

Умения за менажиране и съгласуване на проекти с останалите от екипа;

Ефективно управление на времето и добра организация;

Владеене на англииски език /счита се за предимство/

КАНДИДАТСТВАЙ

Не откривате подходяща позиция за Вас?

Изпратете ни Вашата отворена кандидатура и при подходяща свободна работна позиция, отговаряща на Вашите способности, ние ще се сврържем с Вас.

Изпрати ни CV

КандидатствайВсички документи ще бъдат обработвани съгласно изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Маркан Холдинг АД събира и обработва Вашите лични данни (Имена, електронен адрес и други данни, в зависимост от въведената информация), предоставени чрез тази форма, с цел извършване на администриране на вашата кандидатура и идентифицирането Ви.