За Проекта

OKOL Lake Park ще бъде ново и модерно населено място, което ще функционира като съвременна алтернатива на градската среда. Комплексът ще предлага всички битови удобства и множество възможности за активен живот, работа и отдих, в по-голяма близост до природата.

OKOL Lake Park ще бъде качествена среда на обитаване, в която всички елементи са в синергия помежду си и в хармония със заобикалящата ги природа. Проектът е вдъхновен от идеята за съчетаване на удобствата на съвременния живот с близостта до природата и живота в бавно темпо. Спокойствието, чистият въздух и чувството за простор ще бъдат част от ежедневието на всички гости и жители на комплекса.

Общата инвестиция в OKOL Lake Park се оценява на около 300 млн. евро. Изграждането на комплекса ще се разгърне в няколко фази, като цялостното му развитие ще обхване период от 20 години. Проектът се изгражда с грижа за опазването на околната среда и съгласно принципите на устойчиво развитие.

Обща площ

3000 дка

Обща площ на проекта

Голф игрище

650 дка

Управлявано от IMG

Хотел Pullman *****

149 ключа

Управляван от Accor

Зелени площи

230 дка

Линеен парк, Лесо парк, Брандиран парк

Ферма

20 дка

Животновъдно стопанство, зеленчукова градина, конна база

Инфраструктура

23 км

Изцяло новоизградена, вкл. Пътища, електрозахранване, водоснабдяване и канализация

Спортна база

50 дка

Спортно-приключенски център, Приключенски парк

Образователен комплекс

15 дка

Детска градина и училище

Обществена и търговска зона

30 дка

Офисни зони, фермерски пазар, ресторанти, медицински център, услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА

МАСТЪР ПЛАН

Мастър планът на OKOL Lake Park е разработен през 2014 г. от водещата френска компания за урбанистично планиране Egis Group, съвместно с Аtelier Villes & Paysages и голф архитектите на European Golf Design.

Мастър планът на OKOL Lake Park е разработен комплексно с цел осигуряването на синергичен ефект между отделните проектови елементи и оптимално позициониране на голф игрището, публичните и жилищните зони. Местоположението на жилищните зони е съобразено с изискванията за удобство, достъпност, ослънченост и максимална експозиция към живописните панорами.

Различните зони с техните функции са дефинирани съобразно съществуващите природни дадености и желанието на инвеститора да създаде предпоставки за развитие на целия регион чрез обособяване на „отворена“ общност, която да взаимодейства с околната среда и местните общности.

Egis Group е международно признат строително-инженерингов холдинг, който в своята област се нарежда сред първите 10 в Европа и сред първите 20 в световен мащаб.

Концептуалната градоустройствена визия на OKOL Lake Park е разработена от международно архитектурно бюро Selin Maner Architects, с водещ проектант арх. Селин Манер.

Подробният устройствен план на OKOL Lake Park, влязъл в сила на 30.08.2017 г., е изработен от колектив на „Маркан Проект“ ООД и предвижда жилищните зони да са с малка височина, плътност и коефициент на интензивност на застрояването.

Финалната градоустройствена визия и дизайн са дело на екипа на Голф Окол ЕООД с водещ архитект арх. Петко Маринов. Концептуалният подход предлага единна архитектурна визия и организация на всички елементи от OKOL Lake Park с цел постигане на максимална синергия, комфорт на обитаване и хармония между отделните обекти на средата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА

Инвеститор

Инвеститор в проекта OKOL Lake Park е българското холдингово дружество Маркан Холдинг АД, учредено през 2014 г.

Основните му инвестиции са в областта на строителството, недвижимите имоти и хотелиерството. Собственост на компанията са Хотел Новотел София, престижното интернационално училище Американо-английска академия и редица други участия в около 20 дъщерни дружества. Съвместно с тях, холдингът покрива пълния набор от дейности в областта на строителството – предпроектово проучване и развитие, проектиране, изграждане и поддръжка на електро, ВиК и ОВиК инсталации, интериорен дизайн.

Основен двигател на групата е Маркан ЕООД. Тя е основана през 1993 г. и е един от лидерите в строителния бранш у нас, с внушително портфолио от реализирани проекти и безупречна репутация.

Следвайки визията си за разработване на проекти на световно ниво, Маркан Холдинг работи по проекта OKOL Lake Park в партньорство с водещи международни компании и специалисти.

ГЕНЕРАЛЕН ГРАФИК

Развитието на OKOL Lake Park е планирано поетапно. Стартиралата през август 2020 г. Фаза 1 ще приключи през 2024г. с откриването на:

Международно голф игрище с клуб хаус, голф академия и сграда за поддръжка

Петзвезден хотел Pullman Okol Golf Resort & Spa и брандирани вили Pullman

Самостоятелни къщи по индивидуален проект с гледка към езерото

Редови къщи

Самостоятелни къщи тип B

Линеен парк и лесопарк

Пътна инфраструктура – довеждащи пътища, Панорамен път и пътища в жилищните зони

Електро инфраструктура – трансформатори и електропреносна мрежа, оптична интернет свързаност

ВиК инфраструктура – напорен резервоар, водопроводна мрежа, тръбна мрежа за напоителни нужди, пречиствателни станции за отпадни води, канализационна мрежа, дъждовна канализация

Следващият етап на развитие на проекта включва Редови къщи, Самостоятелни къщи тип B и елементите в Центъра, Фермата и Приключенския парк, както и жилищните зони в Центъра и на голф игрището.

Реализирането на всички къщи се очаква да отнеме около 10 – 15 години, с темп около 60 – 70 къщи на година.

НАШИТЕ

Партньори

НАШИЯТ

Екип