Съдържание на уеб сайта https://okollakepark.bg/bg/ в неговата цялост, както и всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този уеб сайт са собственост на „Голф Окол“ ЕООД и „Маркан Холдинг“ АД и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за РБългария, както и релевантните актове на Европейския съюз.

Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на уеб сайта без изричното разрешение на „Голф Окол“ ЕООД и „Маркан Холдинг“ АД е забранено. „Голф Окол“ ЕООД и „Маркан Холдинг“ АД си запазват правото да предприемат съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.